Ontwikkeling gebied Kennedysingel Sittard

De gemeente Sittard-Geleen gaat het gebied tussen de President Kennedysingel en de Swentiboldstraat herontwikkelen.

De eerste concrete actie is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op de hoek van de Broeksittarderweg en de Swentiboldstraat.

Woningcorporatie ZOwonen onderzoekt of ze mee kan doen aan de gebiedsontwikkeling. Meer informatie vindt U op: www.bieos-omroep.nl