Opnieuw bezwaar tegen Geit & Ko

Acht omwonenden maken opnieuw bezwaar tegen zorginstelling Geit & Ko in Meers, die van de gemeente Stein in tweede instantie een vergunning kreeg voor haar activiteiten.

Na een eerdere afwijzing inclusief dwangsom kreeg de opvang voor jongeren met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand of autisme in april alsnog toestemming om activiteiten te ontplooien in de Pastoor Erckensstraat in Meers.

 

Dat stuitte de buren tegen de borst. Zij maken bezwaar tegen het besluit van de gemeente Stein, die in hun ogen via een kruimelvergunning de zorginstelling alsnog toestaat en geen oog heeft voor invloed op de ruimtelijke ordening als verkeersdrukte en parkeren.

De omwonenden zeggen over voorbeelden te beschikken waaruit blijkt dat langer geparkeerd wordt dan de verwachte twee uur en dat ouders die kinderen brengen en halen, gebruikmaken van andermans opritten en parkeren op de stoep voor Geit & Ko, waar een verbod geldt.

 

Ook is er vrees voor geluidsoverlast tijdens vier vergunde evenementen van het bedrijf, waarbij ook familie van de cliënten is uitgenodigd en volgens de bezwaarmakers geen enkele begrenzing is opgenomen voor tijden en aantallen personen.

Eén van de voornaamste argumenten voor verlening is dat de situatie op het adres van Geit & Ko veel weg heeft van een normaal gezin.

Er kunnen maximaal drie jongeren blijven slapen, naast één of twee begeleiders.

De bezwaarmakers vroegen bij de gemeente de onderliggende correspondentie op tussen gemeente en Geit & Ko.

Daaruit concludeerden zij dat ambtenaren het bedrijf ‘vooringenomen’ hebben geholpen bij het indienen van de vergunningaanvraag.

Het Steinse college onderschrijft deze werkwijze, maar trekt de rolzuiverheid van het personeel op geen enkele wijze in twijfel.

We kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen, binnen de ruimte die wet- en regelgeving daartoe biedt.

Aanvragers kunnen rekenen op ondersteuning en advies vanuit de gemeente”, laat een voorlichter weten.

Naar aanleiding van het bezwaarschrift zal een hoorzitting plaatsvinden. De gemeente ziet die met vertrouwen tegemoet.