Procedures rond Chemelot

De provincie wil voorkomen dat ‘omwonenden door de bomen het bos niet meer zien’. Er wordt namelijk weer een nieuwe procedure gestart rond Chemelot.

Dit keer om samen met Sittard-Geleen, Beek en Stein te voldoen aan de Omgevingswet.

Het Rijk wil volgend jaar de Omgevingswet invoeren om zo regels voor inrichting van de leefomgeving samen te voegen. Sommige rijksregels worden overgeheveld naar de gemeenten.

Het gevaar bestaat dat de drie gemeenten dan verschillende regels vastleggen, waarna Chemelot aan diverse regimes moet voldoen.

Daarom willen alle betrokken partijen gezamenlijk een deelplan opstellen voor Chemelot.

Regels die dan later worden ‘ingeplugd’ in de afzonderlijke omgevingsplannen. De partijen willen voor de zomer bepalen hoe zij dat gaan aanpakken.