Sportaccoord Sittard-Geleen

Samen met lokale sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, scholen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties is het Sportakkoord Sittard-Geleen opgesteld.

Dit Sportakkoord bevat gezamenlijke ambities en concrete acties die de betrokken partijen samen willen oppakken.

Mede gezien de huidige corona-crisis gaat men de komende periode zoveel als mogelijk input ophalen bij verenigingen, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties.

Dit gebeurt digitaal met een vragenmodule.

Heb je ideeën voor een vitaal en gezond Sittard- Geleen? Deel deze dan uiterlijk 5 juni met de gemeente.

Zodra de omstandigheden rondom de corona-crisis het weer toelaten, wordt een bijeenkomst georganiseerd met alle partijen in Sittard-Geleen. Daarin gaat men aan de slag om te komen tot concrete acties die nodig zijn om deze gezamenlijk ambities te realiseren.