Wekelijkse inloop uitgebreid

In de dorpen Elsloo, Stein en Urmond is er een wekelijkse inloop waar je terecht kunt voor al je maatschappelijke vragen.

Uiteraard zijn alle partijen tevens te bereiken via hun eigen contactgegevens, locaties en openingstijden.

De aanwezige organisaties bij de inloop zijn: Partners in Welzijn, MEE, Steunpunt Mantelzorg, Wonen Limburg (in Urmond) en sinds kort ook de Wmo klantmanagers van de Gemeente Stein.

Bij de medewerker van het Wmo-team kun je terecht met vragen over rolstoelen en scootmobiels, vervangende zorg (respijtzorg), begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoers- en woonvoorzieningen.

Zaam Wonen zal vanaf maart aansluiten bij de inloop in Stein en Elsloo op de eerste woensdag van de maanden maart, april en mei. Hierna wordt bekeken of dit wordt doorgezet.

Hier kun je terecht met je vragen over sociale huurwoningen, de huur, verhuizen en leefbaarheid in de buurt.

Voor meer info ga naar www.gemeentestein.nl of neem contact op met de gemeente via 046-4359393 of info@gemeentestein.nl.