De gemeenteraad Sittard-Geleen heeft maandag 11 mei een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor Windpark Holtum-Noord.

Dit betekent dat het project een volgende fase ingaat.

Van 20 mei t/m 1 juli kunt u bij de balie Vergunningen van de Stadswinkel (Markt 1 te Geleen) de omgevingsvergunning inzien.

De stadswinkel is uitsluitend op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 uur en donderdagavond van 18.00-20.00 uur.

U kunt de vergunning ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen.