Gemeente Stein ontvangt subsidie voor doorfietspad

De gemeente Stein heeft een subsidie van € 2.4 miljoen ontvangen van de provincie Limburg. Deze subsidie is gegeven voor het aanleggen van de doorfietsroute van station Beek-Elsloo naar de rotonde Kerenshofweg.

Dit is goed nieuws voor de gemeente Stein, haar inwoners en forenzen. Met de aanleg van deze nieuwe doorfietsroute zet onze gemeente een belangrijke in het bevorderen van duurzame mobiliteit en het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente Stein en de Chemelot campus. Daarnaast heeft de doorfietsroute als doel om het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel te stimuleren.

Eind 2020 werd het eerste gedeelte van de doorfietsroute in onze gemeente afgerond. Dit is het fietspad tussen Van der Valk en het Ibis hotel. De snelle fietsroute Sittard-Maastricht is een samenwerkingsproject van de Provincie Limburg, Zuid-Limburg Bereikbaar en gemeenten langs de route (Beek, Stein, Meerssen, Maastricht en Sittard-Geleen). Door een andere weginrichting kan de fietser zo veel mogelijk ongehinderd doorfietsen.

Het voorontwerp van het nog aan te leggen doorfietspad is klaar en besproken met de betrokken partijen. Een precieze planning is er nog niet. We willen dit doorfietspad namelijk koppelen aan het vernieuwen van de op- en afritten bij Elsloo. Op die manier kunnen werkzaamheden gecombineerd worden en direct op elkaar worden aansloten.