Partners in Welzijn, afdeling Stein zoek naar financiële maatjes

Die maatjes zijn er voor mensen die moeite hebben met hun financiële administratie. Mensen die schulden dreigen te krijgen of al hebben. Of mensen die net uit de schuldsanering komen en begeleiding nodig hebben om de financiële huishouding op orde te houden.

Affiniteit met financiële administratie is natuurlijk een pré, maar een ander willen helpen is het belangrijkst, zodat hulpvragers steun en respect ervaren en het gevoel krijgen niet in de steek te worden gelaten.

Een open, vriendelijke en geduldige houding is daarbij een vereiste. Als maatje ben je namelijk de vertrouwenspersoon van iemand die je hulp hard nodig heeft en in een kwetsbare positie verkeert.

Partners in Welzijn zorgt voor begeleiding en deskundigheidsbevordering.

Je bent verzekerd en er is een onkostenregeling. We vragen om een VOG.  Heb je interesse? Stuur dan een mail naar Mira de Vries: mira.devries@piw.nl.