Lobby tegen herverdeling van rijksgeld

Sittard-Geleen start een lobby in Den Haag om erop te wijzen dat de verdeling van rijksgeld onder gemeenten anders moet.

Door speciale omstandigheden krijgt Sittard-Geleen te weinig, vinden B en W.

Wethouder Ton Raven (Stadspartij, middelen) nodigt alle leden van de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken in een brief uit online een filmpje te bekijken. In drie minuten tijd legt hij daarin uit dat Sittard-Geleen in zijn ogen te weinig geld uit de rijkspot krijgt.

De kamercommissie vergadert donderdag over een nieuwe systematiek om geld voor gemeenten anders te verdelen vanaf 2022.

Nu al is Sittard-Geleen niet gelukkig met de verdeelsleutel, maar het nieuwe systeem lijkt nog nadeliger uit te pakken.

Het lijkt erop dat gemeenten met meer dan 100.000 inwoners er op vooruitgaan, terwijl kleinere gemeentes minder krijgen.

Raven verwacht dat Sittard-Geleen mogelijk negen euro per inwoner per jaar minder krijgt, wat neer komt op in totaal bijna een miljoen euro.

Telkens als er taken worden overgeheveld naar gemeenten, wordt voor de verdeling van geld teruggegrepen op de verdeelsleutel van het gemeentefonds.

Als die nadelig uitpakt, is dat dus steeds opnieuw zo, waarschuwt Raven.

Zo speelt bij de verdeling mee dat hoe hoger het aantal woonadressen is per vijfhonderd vierkante meter, hoe meer rijksgeld wordt toegekend. „Maar Sittard-Geleen heeft met de haven in Born, VDL NedCar en Chemelot veel industrie.

Alleen Chemelot al neemt een kwart van onze gemeente in beslag.

Hij roept op tot ‘correctie’ van de verdeelsleutel voor onder meer grensligging en industrieterreinen.