Veel scholieren van het voortgezet onderwijs zijn donderdagochtend begonnen aan de laatste horde: de centrale schoolexamens.

De havisten namen om 9:00 uur hun plek in de examenzaal in voor het taalvak Duits. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) startte de eindexamens met het vak muziek. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) trapte donderdagmiddag de schoolexamens af met Nederlands.

Gezien een jaar geleden en de eerste helft van dit schooljaar het coronavirus een grote rol speelde, hebben de scholieren niet het meest ideale pad naar hun eindexamens kunnen bewandelen. “Iedereen heeft last gehad van het coronavirus”, zegt directeur havo Harold Mertz van Trevianum Scholengroep in Sittard. “Er zijn meer zieken geweest. Zowel leerlingen als docenten. Bovendien heeft ook nog eens een emotionele impact gehad.”

Desalniettemin heeft de Sittardse school er alle vertrouwen in dat de scholieren goed voorbereid aan de examens kunnen beginnen. “We hebben er alles aan gedaan om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan en dat is ons ook gelukt. Alle lesprogramma’s zijn afgewerkt en daarnaast hebben we voldoende aandacht besteed aan examentrainingen.”

Scholiere Joke van Helvert herkent de uitspraken van de directeur, maar staat stevig in haar schoenen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen”, zegt ze vlak voordat ze de zaal binnenwandelt voor het examen Duits. “Al kan ik me ook voorstellen dat veel leerlingen moeite hebben gehad met de online lessen.”

De leerlingen krijgen dezelfde regelingen als vorig jaar. Dat betekent dat een eindexamenkandidaat een vak mag laten vallen als hij of zij zonder dat vak wel zou slagen. Bovendien worden ook de versoepelingen van een extra herkansing in stand gehouden.