Expired: Afvalwaterlozing Chemelot

Afgelopen zondagavond werd op NPO2 een aflevering van ‘De vuilnisman’ uitgezonden, waarin werd ingezoomd op de lozing van afvalwater op de Maas van Chemelot.

De GroenLinksfractie stelde over deze zaak reeds in 2019 een reeks schriftelijke vragen en uit de antwoorden van 29 oktober 2019 bleek dat het Waterschap Limburg primair verantwoordelijk is voor de vergunning en voor het toezicht en handhaving.

 

De provincie heeft wel een wettelijk adviserende rol zo bleek uit de antwoorden.

In de uitzending van de Vuilnisman werd duidelijk dat in de recent verleende vergunning door WL voor de komende 7 jaar voor 630 stoffen vergunning is verleend om te lozen op de Maas.

Daaronder ook een paar 100 niet-genormeerde stoffen (zogeheten ‘opkomende stoffen’) waarvan onbekend is wat de gevolgen voor mens en milieu zijn als deze op ons oppervlaktewater geloosd worden.

In de uitzending was o.a. aan het woord professor toxicologie Jacob de Boer die stelde dat op grond van de verleende vergunning door Sitech stoffen kunnen worden geloosd die met de nu bekend zijnde technieken uit het lozingswater gehaald kunnen worden en dus niet in de Maas hoeven te belanden.

De heer de Boer noemde met name een aantal zware metalen en het vergunde om per jaar 15.000 kilo aan microplastics op onze Maas te lozen.

 

Voor vrijwilligers die de dag ervoor (zaterdag 3 april) vol enthousiasme meededen aan de actie “Schone Maas” om na de hoogwaterperiode allerlei plastic afval op te rapen en te behoeden dat dit via de Maas in zee terecht komt, is het wel wrang als zij de dag erna op televisie zien dat de overheid aan Chemelot toestemming heeft verleend om 15.000 kilo per jaar aan micropastics via de Maas af te mogen voeren naar zee.

Bovenstaand roept de nodige vragen op die de GroenLinksfractie aan Gedeputeerde Staten willen stellen. Meer op www.bieos-omroep.nl